86
   Wednesday
   85 / 62
   Thursday
   80 / 58
   Friday
   81 / 58