76
   Wednesday
   91 / 72
   Thursday
   93 / 74
   Friday
   89 / 66